21.10.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora za godinu dana unapred beleže umereni rast u septembru u odnosu na avgust i iznose 7,3%. Inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora, prema rezultatima oktobarske ankete agencije Blumberg, na nešto su nižem nivou i iznose 7,0%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede iznose 10,0% i povećana su u odnosu na nivo od 7,5% zabeležen u avgustovskoj anketi agencije Ipsos. Porast očekivanja mogao bi se dovesti u vezu s višom očekivanom inflacijom preduzeća iz oblasti energetike, koja su najizloženija poremećajima i neizvesnostima na globalnim tržištima.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Srednjoročna očekivanja predstavnika finansijskog sektora nastavila su da se kreću u granicama Narodne banke Srbije na nivou od 4,5% za dve godine unapred, dok su za tri godine unapred niža i iznose 3,6%. Srednjoročna inflaciona očekivanja privrednika za dve godine unapred iznose 6,0%, a za tri godine unapred 4,0%.
Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.

Usidrenost srednjoročnih inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera