02.11.2022.

Rad IPS NBS sistema u oktobru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u oktobru 2022. godine realizovano je 4.647.347 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 149.914, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 46,3 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.492,7 miliona dinara.

Sektor za platni sistem