02.11.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u oktobru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru 2022. godine, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,4 miliona, ili 12,5%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,2 miliona, ili 87,5%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 933.067, od čega je 816.753 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 116.313 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.540,1 milijardu dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 40,4 milijarde dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 406,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 11.655 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovana su ukupno 4.162 plaćanja, u vrednosti od 86.970.961,22 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera