18.11.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u oktobru 2023. godine biti na nivou od 8,0%. Prema rezultatima najnovije ankete agencije Blumberg iz novembra, očekivana inflacija za godinu dana unapred niža je i iznosi 6,8%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede (period za godinu dana unapred) u oktobru su nastavila da se kreću oko nivoa zabeleženog u septembru od 10,0% i sada iznose 9,8%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja predstavnika finansijskog sektora za dve godine unapred iznose 5,0%, dok su za isti period očekivanja privrede na nivou od 6,5%. Što se tiče očekivanja za period od tri godine unapred, ona su nastavila da se kreću u granicama cilja Narodne banke Srbije na nivou od 4,5% za sektor privrede, odnosno 4,0% za finansijski sektor.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera