30.11.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2022. godine iznosio je 1,0%, što je neznatno niže od preliminarne procene, koja je iznosila 1,1%.

Industrijska proizvodnja je u periodu januar–oktobar 2022. ostvarila međugodišnji rast od 1,7%, vođena rastom sektora rudarstva (24,2%) i prerađivačke industrije (2,1%), dok je u sektoru energetike zabeležen pad (10,5%). U okviru prerađivačke industrije, rast je ostvaren u 13 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, farmaceutskih proizvoda i mašina i opreme.

Posmatrano samo u oktobru 2022, industrijska proizvodnja je neznatno smanjena, za 0,1% međugodišnje. Takvom kretanju doprineo je niži obim proizvodnje u prerađivačkoj industriji (–2,0% međugodišnje) i u sektoru energetike (–1,2% međugodišnje), koji je gotovo u celosti nadoknađen visokim rastom proizvodnje u sektoru rudarstva od 18,4% međugodišnje.

U okviru uslužnih sektora, promet u trgovini na malo je u oktobru 2022, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno porastao za 5,0%, dok je u periodu januar–oktobar realni rast iznosio 7,1% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u oktobru viši je 86,7% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 74,1%. U periodu januar–oktobar 2021, ukupan broj dolazaka turista viši je za 54,3% međugodišnje, a broj noćenja turista za 36,2% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u oktobru ostvario međugodišnji rast od 22,4%, a robni uvoz međugodišnji rast od 29,9%. U periodu januar–oktobar 2022, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je porastao za 27,2% međugodišnje, a robni uvoz za 36,1%.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u trećem tromesečju 2022. godine iznosila 8,9%, što je na nivou drugog tromesečja i za 1,6 procentnih poena niže nego u trećem tromesečju prethodne godine. Istovremeno, stopa zaposlenosti je iznosila 50,8% i u odnosu na drugo tromesečje niža je za 0,1 procentni poen, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine viša je za 0,6 procentnih poena.

Kabinet guvernera