05.12.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u novembru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 20,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,4 miliona, ili 11,6%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 18,1 milion, ili 88,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 973.858, od čega je 860.506 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 113.351 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 11.515,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 40,2 milijarde dinara, ili 0,3% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 548,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 11.715 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.121 plaćanje, u vrednosti od 78.616.719,28 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera