12.12.2022.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u novembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra iznosile su 17.267,3 miliona evra, što je novi najviši nivo krajem meseca od kada se prate podaci. U toku novembra bruto devizne rezerve povećane su za 396,0 miliona evra. Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 151% i pet meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju novembra iznosile su 14.215,8 miliona evra i u odnosu na kraj prethodnog meseca bile su više za 297,4 miliona evra.

Povećanje deviznih rezervi prvenstveno je rezultat aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (priliv po osnovu kupovine deviza u iznosu od 410,0 miliona evra). Na povećanje deviznih rezervi u novembru dodatno su uticali neto prilivi po osnovu devizne obavezne rezerve banaka, upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima (u ukupnom iznosu od 169,2 miliona evra).

Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju neto odlive radi izmirenja deviznih obaveza države po osnovu kredita i hartija od vrednosti u neto iznosu od 88,6 miliona evra, kao i po drugim osnovima (ukupno 33,2 miliona evra).

Efekat tržišnih faktora bio je negativan u neto iznosu od 61,4 miliona evra i u najvećoj meri rezultat je slabljenja dolara prema evru na međunarodnom tržištu za oko 4,0%.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u novembru iznosio je 887,6 miliona evra i bio je za 96,9 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih jedanaest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 8.778,5 miliona evra.

Vrednost dinara prema evru u novembru gotovo je nepromenjena, dok je od početka godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,2%.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u novembru kupila 350 miliona evra, dok je od početka godine neto kupila 450 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera