19.12.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred – u novembru 2023. godine biti na nivou od 8,0%. Prema rezultatima najnovije, decembarske, ankete agencije Blumberg, očekivana inflacija za godinu dana unapred niža je i iznosi 7,5%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede (period za godinu dana unapred) treći mesec zaredom nastavila su da se kreću oko nivoa od 10%, koliko je ujedno i iznosila vrednost očekivanja iz novembarske ankete.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Srednjoročna očekivanja predstavnika finansijskog sektora ostala su nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznosila su 5,0% za dve godine unapred, dok su za period od tri godine unapred nastavila da se kreću u granicama cilja Narodne banke Srbije, na nivou od 4,0%. Što se tiče očekivanja privrednika, oni očekuju inflaciju na nivou od 7,0% za dve godine unapred, odnosno 5,0% za tri godine unapred.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije ka ciljanim vrednostima.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera