22.12.2022.

Alta banka a.d. Beograd omogućila korišćenje deep link tehnologije za IPS plaćanja

Svi klijenti Alta banke koji na svom mobilnom telefonu imaju instaliranu i aktiviranu aplikaciju mobilnog bankarstva ove banke mogu da koriste jedan od najsavremenijih i najjednostavnijih načina plaćanja na internetu u Srbiji –tehnologiju deep link u okviru metoda plaćanja „IPS skeniraj”.
 
To znači da na sajtovima koji svojim kupcima omogućavaju plaćanje metodom „IPS skeniraj” i klijenti Alta banke iz prikazane padajuće liste mogu izabrati svoju banku prilikom plaćanja, čime će otvoriti aplikaciju mobilnog bankarstva, u kojoj će potvrditi izvršavanje željenog plaćanja.
 
Ovakav proces i način plaćanja povećava sigurnost kupaca prilikom plaćanja, jer omogućava kupovinu na internetu bez ostavljanja osetljivih podataka o svom platnom instrumentu. Pored toga, plaćanje se potvrđuje i realizuje u sigurnom okruženju aplikacije mobilnog bankarstva i u okviru višestrukih bezbednosnih mehanizama primenjenih od strane IPS NBS sistema i njegovih učesnika.
 
Način plaćanja „IPS skeniraj” predstavlja jedinstveno rešenje na tržištu, koje i trgovcima donosi višestruke koristi – novac je na računu trgovca za nekoliko sekundi, nema potrebe za upravljanjem ili čuvanjem osetljivih informacija o platnom instrumentu kupca, jednostavnost implementacije rešenja, jednostavno i brzo plaćanje za kupce, niže naknade zbog cenovne politike Narodne banke Srbije i dr.
 
Pored Alta banke, upotrebu tehnologije deep link za izvršavanje IPS plaćanja na internetu omogućilo je još 13 banaka u Srbiji, i to: Banka Inteza, Eurobank Direktna, Erste banka, Unikredit banka, OTP banka, NLB Komercijalna banka, Rajfajzen banka, AIK banka, Halkbank, Adiko bank, RBA banka, Banka Poštanska štedionica i Mobi banka.

 

Sektor za platni sistem