24.01.2023.

Nastavak podrške Narodne banke Srbije održanju i očuvanju poljoprivredne proizvodnje

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je na današnjoj vanrednoj sednici odluku kojom je omogućen reprogram poljoprivrednih kredita i dužnicima koji se bave otkupom i skladištenjem voća – Odluku o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje.

S obzirom na to da je utvrđeno da su u trenutnoj fazi poljoprivrednog ciklusa usled otežanih okolnosti, a naročito usled smanjene tražnje i nepovoljnih kretanja cene malina na međunarodnom tržištu, lica uključena u lanac proizvodnje i otkupa voća, odnosno malina, u posebno nepovoljnom položaju, omogućen je reprogram obaveza dužnicima banke koji se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjači.

Reprogram obaveza podrazumeva mogućnost odlaganja izmirivanja obaveza dužnika prema banci po osnovu glavnice najmanje šest, a najviše 12 meseci. Rok otplate kredita u slučaju reprograma produžava se tako da iznos rate (periodične obaveze koja bi se plaćala po isteku grejs-perioda) utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći od iznosa pre primene reprograma, a u toku trajanja grejs-perioda dužnici će plaćati isključivo ugovorenu kamatu. Pravo na reprogram mogu ostvariti dužnici koji na dan 31. maja 2022. godine nisu bili u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi prema banci na koju se reprogram primenjuje, koji nisu u statusu neizmirenja obaveza u toj banci i čija se potraživanja ne smatraju problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije.

Zahtev za reprogram dužnici mogu podneti banci u poslovnim prostorijama banke, elektronskim putem ili poštom do 30. aprila 2023. godine, pri čemu banke odobravaju reprogram dužniku u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Usvajanjem ovog propisa, u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Narodna banka Srbije iskazuje puno razumevanje otežanih okolnosti u kojima su se, pored poljoprivrednih proizvođača koji se bave proizvodnjom voća, našla i lica koja obezbeđuju realizaciju proizvodnje otkupom i skladištenjem voća u hladnjači. Na taj način ostvaruje se jedinstven pristup procesu proizvodnje i otkupa voća, odnosno malina, u celini, s ciljem da se trenutne okolnosti prevaziđu na optimalan način, kao i da se očuva baza za dalji razvoj ovog segmenta poljoprivrede.

Kabinet guvernera