31.01.2023.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema preliminarnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromesečju 2022. godine iznosio je 0,4%, što je u skladu s preliminarnom procenom rasta bruto domaćeg proizvoda za celu godinu, koja iznosi 2,3%.

Industrijska proizvodnja je u 2022. godini porasla za 1,7%, vođena rastom sektora rudarstva (22,6%) i prerađivačke industrije (1,4%), dok je u sektoru energetike smanjena aktivnost (–7,1%). U prerađivačkoj industriji, rast je na nivou godine zabeležen u 15 od 24 grane, a rastu je najviše doprinela proizvodnja derivata nafte i mašina i opreme.

Posmatrano samo u decembru 2022, industrijska proizvodnja je zabeležila rast od 1,8% međugodišnje, čemu je doprineo rast rudarstva (28,9% međugodišnje) i energetike (11,3% međugodišnje), dok je u suprotnom smeru delovalo smanjenje proizvodnje u prerađivačkoj industriji (–3,4% međugodišnje).

Promet u trgovini na malo u decembru 2022, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno je niži za 0,2%, dok je na nivou 2022. realni rast prometa u trgovini na malo iznosio 5,9%. Ukupan broj dolazaka turista u decembru viši je za 30,6% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 24,7%. Na nivou cele 2022. godine, ukupan broj dolazaka turista viši je za 51,8%, a broj noćenja turista veći je za 35,6% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz izražen u evrima u decembru 2022. zabeležio je međugodišnji rast od 13,8%, dok je robni uvoz ostvario sporiji rast, 11,6% međugodišnje. Na nivou 2022. godine, robni izvoz je porastao za 26,3%, a robni uvoz za 34,8%.

Kabinet guvernera