03.02.2023.

Rad IPS NBS sistema za januar

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u januaru realizovano je 4.617.857 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 148.963, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 43,2 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.395,1 milion dinara.

Sektor za platni sistem