03.03.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u februaru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 18 radnih dana, realizovano je ukupno 18,7 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,1 milion, ili 11,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,6 miliona, ili 89,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.038.544, od čega je 924.182 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 114.363 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 12.865,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 33,5 milijardi dinara, ili 0,3% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 714,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 10.080 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 3.217 plaćanja, u vrednosti od 62.694.138,90 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera