03.03.2023.

Rad IPS NBS sistema u februaru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 28 dana u februaru realizovane su 5.024.053 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 179.430, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 48,0 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.715,1 milion dinara.

Sektor za platni sistem