07.03.2023.

Uspesi nacionalnog kartičnog DinaCard sistema beleže rast i u godini za nama

Na osnovu ostvarenog broja i vrednosti transakcija u DinaCard sistemu u 2022. godini može se zaključiti da je iza nas još jedna uspešna godina u kojoj su ostvareni pozitivni rezultati kod korišćenja nacionalne Dina platne kartice.

U prethodnoj godini, u DinaCard sistemu nastavljen je rast broja transakcija  – broj realizovanih transakcija na fizičkim prodajnim mestima povećan je za 20%, a  na internet prodajnim mestima za oko 66% u odnosu na 2021. godinu. Tome je doprineo i rast broja internet prodajnih mesta koja prihvataju Dina platne kartice. U ovom trenutku 1.800 internet prodajnih mesta prihvata Dina kartice, dok se ove kartice prihvataju na praktično svim POS terminalima i bankomatima u prihvatnoj mreži.

Narodna banka Srbije podseća građane da korišćenje nacionalne platne kartice donosi značajne pogodnosti i prednosti za društvo u celini i stoga su nacionalni kartični sistemi prisutni na velikom broju razvijenih tržišta u svetu – u Nemačkoj, Francuskoj, Danskoj, Španiji, Italiji, Norveškoj, Belgiji i dr., a značaj postojanja nacionalnih kartičnih sistema je višestruk:

  • Niži troškovi koje banke imaju prema nacionalnim kartičnim sistemima u odnosu na internacionalne, s obzirom na to da se u praksi troškovi prevaljuju na korisnike- trgovce (preko trgovačke naknade) i građane (preko usluga održavanja tekućeg računa i sl.), smanjuju se i troškovi koje plaća društvo u celini;
    Na primer, troškovi banaka prema internacionalnim kartičnim sistemima u 2019. i 2020. godini bili su preko 100 miliona evra, odnosno preko 95% ukupnog prihoda svih kartičnih sistema na tržištu, dok su u tom periodu imali 75% učešća u ukupnom prometu. Troškovi banaka prema nacionalnom kartičnom sistemu u istom periodu iznosili su 5,6 miliona evra, odnosno malo iznad 5% ukupnog prihoda svih kartičnih sistema na tržištu, pri čemu je u navedenom periodu nacionalni kartični sistem imao 25% učešća u ukupnom prometu;
  • Sredstva naplaćena za usluge nacionalnim platnim karticama ostaju u zemlji i ne predstavljaju novčani odliv iz zemlje, već, naprotiv, doprinose nacionalnim privredama;
  • Usluge su prilagođene lokalnim potrebama;
  • Obezbeđuju nezavisnost finansijskog sistema – izvršavanje transakcija platnim karticama ne zavisi od jednostranih odluka kartičnih sistema (koji su privatne kompanije), jer se obrada i netiranje transakcija karticama internacionalnih kartičnih sistema izvršava van Republike Srbije;
  • Finansijska inkluzija – domaći sistemi se bolje prilagođavaju potrebama domaćih kupaca i trgovaca razvojem novih proizvoda, a time se bezgotovinska plaćanja čine dostupnijim i građanima i privredi, a jedan od uspešnih primera jeste plaćanje na rate debitnom karticom, koja je pandan čekovima;
  • Veća konkurencija – sprečava se stvaranje monopola/duopola, koji su karakteristični za tržišta platnih kartica (banke imaju više izbora, internacionalni kartični sistemi ne mogu nametati nepovoljne uslove poslovanja).

Spisak prodajnih mesta na kojima možete plaćati domaćom karticom na internetu možete pronaći na sajtu dinacard.rs

Na inicijativu Narodne banke Srbije da se korisnicima ponudi bezgotovinski platni instrument koji će im omogućiti da plaćaju na odloženo, u okviru svojih raspoloživih sredstava i bez potrebe da se dodatno zadužuju u banci korišćenjem kredita, omogućeno je plaćanje na rate Dina debitnim karticama. Kako su troškovi za procesiranje transakcija u DinaCard sistemu  daleko niži nego u internacionalnim kartičnim sistemima, kod plaćanja Dina karticom na odloženo ili na rate trgovci plaćaju znatno nižu trgovačku naknadu u odnosu na slične proizvode kartica inostranih kartičnih sistema, što ovu karticu čini prvim izborom kod trgovaca i za ovu vrstu plaćanja. U 2022. godini promet korišćenjem ovog platnog instrumenta povećan je za 32% u odnosu na 2021. godinu.

Plaćanje na rate bez kamate debitnom Dina platnom karticom u ovom trenutku svojim korisnicima omogućavaju tri banke na našem tržištu – Banka Poštanska štedionica, NLB Komercijalna banka i Banca Intesa.

Kartična infrastruktura i u prethodnoj godini nastavila je uspešan razvoj povećanjem kapaciteta prihvatne mreže i prihvatanjem platne kartice kineskog kartičnog sistema UnionPay, koju sada sve banke prihvataju na svojim bankomatima, kao i na većem delu prihvatne mreže POS terminala. Započete su i aktivnosti na omogućavanju prihvatanja platnih kartica američkog kartičnog sistema Discover Financial Services u Republici Srbiji.

Uz sve navedeno, podsećamo da je DinaCard platni sistem, u saradnji s Bankom Poštanskom štedionicom, Unikredit bankom i kompanijama NIS Petrol i Merkator Srbija, omogućio korisnicima novu i modernu funkcionalnost koja im olakšava podizanje gotovog novca bez odlaska do bankomata ili šaltera banke, što je od posebnog značaja za stanovništvo u mestima u kojima ne postoje instalirani bankomati niti filijale ili ekspoziture banaka. Reč je o servisu „Podigni dinare”, koji korisnicima omogućava da prilikom plaćanja na svim benzinskim stanicama NIS Petrola i Gazproma ili kupovinom u prodajnim objektima Merkator/Roda/Idea podignu i gotov novac, i to u iznosu do 5.000 dinara, bez dodatnih troškova. Pored navedenih koristi za vlasnike Dina kartica, ova usluga značajna je i za trgovce, jer smanjuje vreme potrebno za upravljanje, kao i troškove upravljanja gotovinom, odnosno smanjuje se iznos gotovine u blagajni, budući da se ona, isplatom potrošaču, pretvara u novac na računu trgovca, čime trgovac ovaj deo pazara uplaćuje na račun. Istovremeno, ponuda servisa „Podigni dinare” uvećava konkurentnost trgovaca, jer predstavlja mogućnost za privlačenje dodatnog broja potrošača u prodajni objekat.

Prikazani rezultati potvrđuju da je nacionalna Dina kartica prvi izbor kod korisnika platnih kartica, kao i najpoželjnija kartica kod trgovaca, odnosno da predstavlja najisplativiji izbor za sve učesnike na domaćem tržištu platnih usluga.

Kabinet guvernera