14.03.2023.

Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou

Na sednici održanoj 9. marta 2023. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0%. Zadržavanjem stope kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala na nivou od 0% Narodna banka Srbije daje podršku rastu kreditne aktivnosti i na taj način ublažava uticaj globalnih neizvesnosti na domaće uslove finansiranja privrede i stanovništva.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS”, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020, 59/2021, 67/2022 i 137/2022), Narodna banka Srbije na tromesečnom nivou obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz decembra 2022. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 86,0%, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća od svog dugoročnog trenda iznosila 1,1 procentni poen.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Ciljevi i funkcije / Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Sektor za finansijsku stabilnost