31.03.2023.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u februaru 2023. godine bila je viša za 1,9% nego u februaru 2022. godine. Rast aktivnosti u industriji rezultat je povećanja fizičkog obima u sektoru energetike za 29,6% međugodišnje, usled oporavka proizvodnje struje. S druge strane, u rudarstvu je smanjen fizički obim proizvodnje za 1,6% međugodišnje, usled manje proizvodnje uglja za 5,9%, dok je eksploatacija ruda metala povećana za 5,6% međugodišnje. Niži fizički obim proizvodnje u februaru zabeležen je i u prerađivačkoj industriji i iznosio je 3,7% međugodišnje. U okviru prerađivačke industrije, proizvodnja je povećana u 12 od 24 oblasti, a posebno se ističu proizvodnja mašina i opreme i elektronskih proizvoda. S druge strane, u odnosu na februar prošle godine smanjena je proizvodnja osnovnih metala, metalnih proizvoda i građevinskog materijala.

U okviru uslužnih sektora, realni promet u trgovini na malo u februaru smanjen je za 3,8% međugodišnje, a posmatrano od početka godine bio je niži za 1,1% međugodišnje. S druge strane, pokazatelji u oblasti turizma ukazuju na nastavak rasta aktivnosti – broj dolazaka turista u februaru veći je za 18,5% međugodišnje, a broj noćenja za 21,5% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, nastavljena su povoljna kretanja zabeležena od početka godine. Robni izvoz je u februaru porastao za 14,9% međugodišnje, kao rezultat nastavka rasta izvoza prerađivačke industrije i električne energije. S druge strane, robni uvoz je u februaru bio za 5,4% niži u odnosu na februar prošle godine, u najvećoj meri po osnovu smanjenog uvoza energenata i industrijskih sirovina.

 

 

Kabinet guvernera