22.02.2024.

Sve popularnije plaćanje mobilnim telefonom

Rast upotrebe savremenih oblika plaćanja putem mobilnog bankarstva obeležio je još jednu godinu za nama. Broj plaćanja koja su fizička i pravna lica i preduzetnici realizovali na ovaj način u 2023. godini iznosi 87 miliona, što je za 29,2% više nego tokom 2022. godine, kada je izvršeno 67,3 miliona plaćanja. Što se tiče iniciranja plaćanja korišćenjem aplikacije na računaru – elektronskog bankarstva, broj plaćanja ovim putem manji je za 8,4% nego 2022. godine, odnosno 145 miliona naspram 158,3 miliona plaćanja.

Ipak, ugovaranje navedenih usluga i dalje raste, budući da je više od po četiri miliona korisnika imalo ugovorenu uslugu mobilnog bankarstva i elektronskog bankarstva, pojedinačno posmatrano. Dok je tokom 2023. godine broj korisnika sa ugovorenom uslugom mobilnog bankarstva porastao za 18,1%, na 4.044.375, ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva na kraju 2023. godine imao je 4.093.621 korisnik, što je za 8,1% više nego na kraju 2022. godine.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za period 2022–2023. dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

Sektor za platni sistem