11.03.2024.

Stanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u februaru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju februara 2024. godine bile su na nivou od 25.031,4 miliona evra, što je gotovo nepromenjeno u odnosu na kraj prethodnog meseca (smanjenje od 5,5 miliona evra).

Ovaj iznos deviznih rezervi više je nego dovoljan da obezbedi pokrivenost novčane mase M1 od 178,6 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) iznosile su 20.806,3 miliona evra i u odnosu na kraj januara povećane su za 125,9 miliona evra.

Najveći priliv u devizne rezerve u februaru ostvaren je po osnovu intervencija Narodne banke Srbije neto kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu (priliv po osnovu saldiranja intervencija iznosio je 435,0 miliona evra). Ostvareni su i prilivi po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima u ukupnom iznosu od 87,9 miliona evra.

Na smanjenje bruto deviznih rezervi u februaru prevashodno je uticalo neto razduženje države na ime deviznih kredita i hartija od vrednosti, kao i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 399,0 miliona evra, dok su odlivi po drugim osnovima iznosili ukupno 77,5 miliona evra.

Iako su ukupni prilivi bili veći od odliva, smanjenje bruto deviznih rezervi posledica je tržišnih faktora, čiji je neto efekat bio negativan i iznosio je 51,9 miliona evra, a u najvećoj meri rezultat je smanjenja cene zlata za oko 0,3% i slabljenja dolara prema evru za oko 0,1% na međunarodnom tržištu.

***

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 573,9 miliona evra i bio je za 80,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovana su ukupno 1.228,3 miliona evra.

U februaru, kao i januaru, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u februaru neto kupila 345 miliona evra. Od početka 2024. godine Narodna banka Srbije je neto kupila 300 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera