13.05.2024.

Stanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju aprila 2024. godine iznosile su 25.129,2 miliona evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca otkad se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U odnosu na kraj marta povećane su za 187,1 milion evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 169,8 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju aprila takođe su se našle na najvišem nivou, posmatrano krajem meseca, i iznosile su 20.921,7 miliona evra. U odnosu na kraj marta povećane su za 242,6 miliona evra.

Najveći prilivi u devizne rezerve u aprilu ostvareni su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije u iznosu od 305,0 miliona evra. Taj iznos je rezultat priliva deviza u iznosu od 195 miliona evra po osnovu kupovina deviza obavljenih tokom poslednja dva radna dana marta, a čije saldiranje je realizovano početkom aprila, kao i dela neto kupovine deviza tokom aprila u iznosu 110 miliona evra, dok se kupovina deviza zaključena tokom poslednja dva radna dana aprila (100 miliona evra) efektuira kroz povećanje deviznih rezervi u maju (uobičajeno saldiranje intervencija dva radna dana nakon zaključenja transakcije).

Prilivi su ostvareni i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima u ukupnom iznosu od 104,5 miliona evra.

Navedeni prilivi su bili više nego dovoljni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi realizovane neto razduženjem države na ime deviznih kredita, hartija od vrednosti i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 307,5 miliona evra i drugim osnovima u iznosu od 59,3 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi uticao je i pozitivan neto efekat tržišnih faktora u iznosu od 144,4 miliona evra, koji je u najvećoj meri rezultat rasta cene zlata za oko 4,2% i jačanja dolara prema evru za oko 0,7% na međunarodnom tržištu.

***

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu iznosio je 837,1 milion evra i bio je za 63,5 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prva četiri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 2.839 miliona evra.

U aprilu vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena, dok je od početka godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,1%. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u aprilu neto kupila 210 miliona evra. Od početka 2024. godine Narodna banka Srbije je neto kupila 530 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera