06.06.2024.

Banka Poštanska štedionica omogućila korisnicima izvršavanje transakcija putem Međunarodnog i Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Banka Poštanska štedionica 6. juna uključila se u Međunarodni i Međubankarski kliring sistem u devizama Narodne banke Srbije, čime je svojim klijentima omogućila bržu i jeftiniju realizaciju deviznih transakcija prema učesnicima u navedenim sistemima.

Narodna banka Srbije je operator Međunarodnog i Međubankarskog kliring sistema u devizama (više informacija o ovim sistemima), koji učesnicima omogućavaju realizaciju transakcija u devizama za svoje klijente – stanovništvo i privredu istog dana u kojem je transakcija inicirana, uz minimalne troškove.

Trenutno, u Međunarodnom i Međubankarskom kliring sistemu u devizama, pored Narodne banke Srbije, učestvuje 13 banaka sa sedištem u Republici Srbiji, sedam banaka iz Bosne i Hercegovine i jedna banka iz Crne Gore, na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja, zaključenog između Narodne banke Srbije, Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralne banke Crne Gore.

Kabinet guvernera