Публикације и истраживања

Извештај о инфлацији


Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке...

Опширније

Годишњи извештај о стабилности финансијског система


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада


Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године...

Опширније

Извештај о монетарној политици


Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године уз образложење свих фактора....

Опширније

Статистички билтен


Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа...

Опширније

Последња издања

Датум:
19.07.2024.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
16.07.2024.
Извор:
Сектор за послове с готовином
Датум:
28.06.2024.
Извор:
Народна банка Србије
Датум:
20.06.2024.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
31.05.2024.
Извор:
Народна банка Србије