Међубанкарска спот трговина девизама – евром и међубанкарска трговина девизама - евром са датумом извршења краћим од спот валуте