25.09.2020.

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на корак од инвестиционог, уз стабилне изгледе за његово даље повећање

Рејтинг агенција Fitch Ratings задржала је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на нивоу од ББ+, уз стабилне изгледе за његово даље повећање, захваљујући добрим економским показатељима Србије који су задржани и током пандемије вируса COVID-19.

Такву одлуку Агенција је донела имајући у виду већу отпорност српске економије као резултат одговорног вођења економске политике у претходним годинама и адекватног одговора носилаца економске политике у Србији на кризу. Fitch Ratings истиче да Србија има повољнија макроекономска кретања у односу на упоредиве земље, делом и захваљујући донетом обимном пакету економских мера који доприноси бржем опоравку економије од шока изазваног пандемијом. Наглашава се кредибилитет економске политике Србије који је изграђен у претходним годинама, при чему се у први план истичу очување ниске и стабилне инфлације, повећање девизних резерви и уређење јавних финансија.

„Одлука агенције Fitch Ratings јесте још једна потврда исправности чврстог опредељења да истрајавамо на очувању пуне макроекономске и финансијске стабилности Србије. Значајну улогу на том плану има и релативна стабилност девизног курса, коју смо успели да обезбедимо упркос највећем изазову са којим смо се до сада суочили у виду пандемије вируса COVID-19“, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Када је реч о надлежностима Народне банке Србије, поред очуване ниске и стабилне инфлације, релативне стабилности девизног курса и повећаних девизних резерви, агенција Fitch Ratings наглашава и одличне показатеље банкарског сектора. Истичу пре свега високу капиталну адекватност и ликвидност банака, смањење учешћа проблематичних кредита на 3,6% укупних кредита, раст динаризације депозита и двоцифрени раст кредитне активности, чему доприносе и кредити из гарантне шеме.

Fitch Ratings оцењује да су спроведеним пакетом економских мера очувана радна места и производни капацитети, због чега ће економско успоравање у нашој земљи у условима пандемије бити знатно мање у односу на упоредиве земље. У наредној години Fitch Ratings очекује потпуни опоравак Србије по стопи раста од 5,2%, и наставак високог раста у 2022. години по стопи од 4,8%. Очекују и континуитет ниске инфлације за коју пројектују кретање на нивоу од око 2% у наредне две године, колико је у просеку износила и претходних скоро седам година.

„Пакет монетарних и фискалних мера који смо донели у пуној координацији са Владом Републике Србије даје резултате, и већина кључних показатеља је на добром путу да достигне преткризни ниво. Србија је једна од земаља које су најбрже реаговале свеобухватним пакетом мера, чиме смо успели да спречимо пад пословног и потрошачког поверења, и да сачувамо радна места и производне капацитете који су неопходни за брз економски опоравак. То показује и прилив страних директних инвестиција који је током седам месеци, упркос пандемији, износио 1,6 милијарди евра и чињеница да смо у првој половини године, по питању БДП-а имали најбољи резултат у региону и један од најбољих резултата у целој Европи“, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Агенција Fitch Ratings истиче да је Србија показала отпорност и по питању платнобилансних кретања, наводећи и наставак прилива СДИ и у условима кризе, што је допринело ублажавању негативних ефеката пандемије на БДП у другом тромесечју. За ову годину Fitch Ratings пројектује смањење текућег дефицита, и наставак његове пуне покривености приливима СДИ, што очекују и у наредном периоду. Када је реч о јавном дугу, агенција Fitch Ratings процењује да ће ове године, упркос обимним фискалним мерама, остати испод нивоа Мастрихта од 60%, при чему до краја 2022. године очекују пад учешћа јавног дуга у БДП-у на ниво испод 55% БДП-а.

„Важно је да грађани и привреда знају да предузимамо све мере на даљем подстицању и убрзању привредног раста и да пажљиво пратимо све показатеље у домаћем и међународном окружењу. У случају нових шокова из међународног окружења спремни смо да и додатно реагујемо како бисмо очували макроекономску и финансијску стабилност, и домаћу економију“, нагласила је гувернер.

Кабинет гувернера