02.10.2020.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за септембар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у септембру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 20,0 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,7 милиона, или 18,4%, чине налози за плаћање у клиринг систему, а 16,3 милиона, или 81,6%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 907.892, од чега је 741.147 просечан број плаћања у RTGS систему, а 166.745 просечан број плаћања у клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 10.514,9 милијарди динара, а вредност промета у клиринг систему 41,0 милијарди динара, или 0,4% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 477,9 милијарди динара, а просек вредности промета у клиринг систему 1,9 милијарди динара.

Током 12.210 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међународног и међубанкарског клиринга у девизама, који има 20  учесника, реализовано је укупно 3.245 плаћањa, у вредности од 47.190.750,73 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера