05.10.2020.

Народна банка Србије подсећа – повољнији услови динарског кредитирања у оквиру Гарантне шеме

Народна банка Србије подсећа целокупну јавност, а посебно домаће привредне субјекте – предузетнике, микропредузећа, мала и средња предузећа, да је Извршни одбор Народне банке Србије у јулу 2020. године донео меру којом се могу остварити повољнији услови финансирања кроз кредите у оквиру Гарантне шеме.

Извршни одбор Народне банке Србије усвојио је у јулу допуну Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике у циљу стимулисања динарских кредита одобрених, у складу са Уредбом о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (Гарантна шема).

Народна банка Србије је том одлуком омогућила банкама да остваре „повлашћену” стопу на обавезну резерву која се издваја у динарима – тзв. стопу ремунерације (вишу за 0,50 процентних поена у односу на редовну), али уз услов да у оквиру Гарантне шеме својим клијентима одобравају динарске кредите по каматној стопи која је за најмање 0,50 процентних поена нижа од максималне каматне стопе прописане Уредбом за кредите одобрене у динарима (једномесечни БЕЛИБОР + 2,50 процентних поена). Како наведена варијабилна каматна стопа једномесечни БЕЛИБОР на данашњи дан износи 0,70%, максимална каматна стопа у оквиру Гарантне шеме била би 3,20%. Са олакшицом коју је омогућила Народна банка Србије, ови кредити су јефтинији за 0,50 процентних поена и износили би највише око 2,70%.

Према подацима којима располаже Народна банка Србије, износ укупних одобрених кредита из Гарантне шеме закључно са 31. августом 2020. године износи 1,01 милијарду евра, што значи да је искоришћена половина планираног износа у оквиру Гарантне шеме (2 милијарде евра). Од тога се на динарске кредите односи више од половине (55,7%, или 562,4 милиона евра).

Ипак, на основу извештаја које банке достављају Народној банци Србије о износима кредита из Гарантне шеме које су банке одобриле уз наведену повластицу, Народна банка Србије је утврдила да постоји простор да домаћи привредни субјекти у знатно већој мери користе динарске кредите из Гарантне шеме по овој повољнијој каматној стопи коју је омогућила Народна банка Србије.

Народна банка Србије стога позива све заинтересоване привредне субјекте на које се може односити Гарантна шема да у разговору са својим пословним банкама размотре могућности добијања динарских кредита из Гарантне шеме по каматној стопи која је за најмање 0,50 процентних поена нижа од максималне каматне стопе прописане Уредбом за кредите одобрене у динарима.

И поред чињенице да ова мера не представља обавезу банака, већ могућност коју је Народна банка Србије дала и препоруку да се кредити одобравају по повољнијим условима, позивамо још једном и пословне банке да искористе ову могућност за „повлашћену” стопу ремунерације и да своје клијенте информишу о могућностима за добијање повољних динарских кредита из Гарантне шеме уз повластицу коју је омогућила Народна банка Србије у виду каматне стопе ниже за 0,50 процентних поена.

На овај начин би, у амбијенту ниске и стабилне инфлације и ниских инфлационих очекивања, банке интензивирале кредитну активност према привреди по повољним условима, а очекујемо да ова мера додатно допринесе лакшем опоравку од кризе и да подстицај даљем расту домаће економије.

 

Кабинет гувернера