23.11.2020.

Јоргованка Табаковић: Највећи успех Србије на међународном тржишту до сада

Нова цена финансирања Србије износи 1,066%! Република Србија је данас на међународном финансијском тржишту емитовала десетогодишњу еврообвезницу у износу од 1,2 милијарде америчких долара, по купонској стопи од 2,125% и стопи приноса од 2,35%. То су најниже каматне стопе до сада, односно најбољи услови које је наша држава постигла за финансирање у доларима. Истовремено, ради заштите јавног дуга од девизног ризика, односно од волатилности у кретању курса евра према америчком долару, Република Србија је путем своп трансакције први пут извршила хеџинг, чиме је заменила обавезе по основу ове еврообвезнице из долара у евро и тиме остварила дефакто купонску стопу за финансирање у еврима од 1,066%. Ово је најнижа стопа финансирања наше земље икада забележена – иако остварена у периоду глобалне кризе, нижа је чак и од купонске стопе коју је Србија остварила прошле године (1,50%).

„Данашња трансакција је још једна потврда да међународни улагачи нашу земљу препознају као сигурно место за инвестиције. Сваки излазак на међународно тржиште представља проверу поверења инвеститора у одрживост макроекономске стабилности, што је данас од посебне важности јер је то поверење стечено у условима када се светска економија суочава с највећим изазовом још од Велике депресије”, истиче гувернер Јоргованка Табаковић.

Делегације Народне банке Србије и Министарства финансија претходно су успешно завршиле све разговоре с међународним инвеститорима и финансијским институцијама, захваљујући чему је током данашње аукције још једном постигнута огромна тражња инвеститора за српским обвезницама. Тражња је била вишеструко већа од емитоване 1,2 милијарде долара (премашила је износ од 6 милијарди долара), при чему је интересовање показало преко 200 угледних инвеститора из целог света. Тако висока заинтересованост за српске обвезнице омогућила је да се стопа приноса током аукције знатно смањи у поређењу са иницијалним условима (за чак 40 базних поена).

Највећи део средстава прикупљених данашњом трансакцијом (у износу од 900 милиона долара) биће искоришћен за превремену отплату значајног дела преосталог дуга по основу скупих доларских еврообвезница емитованих 2011. године (по високој стопи приноса од 7,50%). „На овај начин наша земља је на међународном тржишту још једном успела да замени скупи доларски дуг јефтинијим. Постигнута каматна стопа је најнижа коју је Србија до сада остварила на међународном финансијском тржишту и вишеструко нижа од каматне стопе остварене приликом претходне емисије десетогодишње еврообвезнице у доларима 2011. године. То је уједно и потврда да је Србија своју економију у потпуности позитивно трансформисала, ову кризу дочекала спремно, као и да одлучно настоји да последње остатке неодговорног понашања из прошлости и скупог задуживања у потпуности замени рационалним и одговорним односом према свом народу. Наведени успех Србију сврстава међу земље чији је кредитни рејтинг инвестиционог ранга, што би, да није кризе, званично и потврдиле рејтинг агенције”, нагласила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Поред чињенице да су постигнути најбољи услови финансирања, да је први пут до сада реализована трансакција за заштиту од девизног ризика, данашња аукција јединствена је и по томе што је први пут реализована у оквиру програма Global Medium Term Note (GMTN), који ће Србији у значајној мери олакшати процес будућег изласка на међународно тржиште, ако за тим у наредном периоду буде потребе. Емисијом доларске еврообвезнице Србија ће постати још видљивија на међународном тржишту, јер ће након кратког времена опет бити укључена у референтни индекс EMBI у доларима – један од најпрепознатљивијих и од стране инвеститора најчешће праћених показатеља премије ризика земље.

„Темељи данашњег успеха резултат су одлучности председника Републике Србије, Народне банке Србије и Владе Републике Србије да ојачају српску економију и очувају макроекономску, монетарну, фискалну и финансијску стабилност. Управо је годинама присутна стабилност повећала отпорност наше земље на изазове из окружења, отворила простор за постизање све повољнијих услова финансирања, очување јавног дуга у оквирима Мастрихта, а све то омогућило је значајну помоћ домаћој привреди и грађанима, у амбијенту високе неизвесности и глобалне пандемије вируса корона”, још једном је подвукла Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера