02.02.2021.

Рад IPS НБС система у јануару

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365,  за 31 дан у јануару реализовано је 2.482.778 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 80.090, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 20,5 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 660,2 милионa динара.

Сектор за платни систем