17.03.2021.

Резултати фебруарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима фебруарске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред наставила су стабилно кретање близу нивоа од 2,0% и, према анкети агенције Ипсос, у фебруару су износила 1,9%. Привредници за исти период очекују нешто нижу инфлацију, на нивоу од 1,5%, што је исто као у претходној анкети.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима (за фебруар 2023. и 2024. године), она се код финансијског сектора крећу на нивоу који је незнатно изнад 2%, док су очекивања привредника нижа и износе 1,8%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера