02.04.2021.

Рад IPS НБС система у марту

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у марту реализовано је 3.121.105 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 100.681, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,3 секунде.

Вредност промета износила је 27,4 милијардe динара, а просечна дневна вредност промета била је 884,1 милион динара.

Сектор за платни систем