13.05.2021.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор имао је у виду пре свега да се ефекти претходно донетих монетарних и фискалних мера могу очекивати и у наредном периоду и да ће по том основу услови финансирања привреде и грађана остати повољни, као и да ће расти њихов расположив доходак. Томе ће допринети и усвојени трећи пакет мера помоћи привреди и грађанима од око 4,3% бруто домаћег производа ове године.

Извршни одбор је истакао да су резултати домаће привреде и почетком ове године изнад очекивања. Србија је преткризни ниво економске активности достигла пре многих светских економија – већ у првом тромесечју ове године, док су иницијалне процене биле да ће се то догодити у другом тромесечју ове године. Према процени Републичког завода за статистику, у првом тромесечју остварен је раст бруто домаћег производа од 1,2% међугодишње. Највећи позитиван допринос том расту, према оцени Народне банке Србије, дао је нето извоз. Као и претходних година, извоз је остао географски и производно распрострањен као резултат снажног прилива страних директних инвестиција у Србију, претежно у разменљиве секторе. Захваљујући очуваном инвестиционом и потрошачком поверењу и реализацији инфраструктурних пројеката, опоравак бележе и инвестиције у фиксне фондове и потрошња. Додатни импулс расту очекује се од трећег фискалног пакета помоћи привреди и грађанима и виших планираних капиталних расхода државе. Очекујемо да успешан наставак спровођења процеса вакцинације, као и опоравак у услужним делатностима, које су још увек погођене пандемијом, обезбеди да раст бруто домаћег производа буде 6%, што је изнад наших претходних пројекција захваљујући расту бруто домаћег производа у првом тромесечју.

Међугодишња инфлација је била на ниском нивоу у првом тромесечју (1,4% у просеку). Тада је изостао сезонски уобичајен раст цена поврћа, који је ипак надокнађен у априлу, што је утицало на раст међугодишње инфлације на 2,8%. Извршни одбор очекује нешто вишу стопу инфлације и у мају, при чему ће њен раст бити привремен и последица пре свега ниске базе из претходне године, првенствено код нафтних деривата, што је случај и у већини других земаља због прошлогодишњег колапса светске цене нафте услед пандемије. У исто време, ниска базна инфлација од 1,8% указује на одсуство знатнијих инфлаторних притисака са стране тражње, а њено стабилно кретање око тренутног нивоа Извршни одбор очекује и у наредном периоду. Важан фактор ниске и стабилне инфлације била je и остала обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, која потврђују кредибилитет монетарне политике.

Доносећи одлуку о задржавању референтне каматне стопе на непромењеном нивоу, Извршни одбор је имао у виду да кретања у међународном окружењу још увек у највећој мери зависе од тока пандемије. Иако је глобални раст услед погоршања епидемиолошке ситуације успорен у првом тромесечју текуће године, он је виши него што се претходно очекивало. То је у највећој мери резултат све бољег прилагођавања пословања предузећа и потрошње становништва условима примене здравствених мера и ограничене мобилности, као и додатних фискалних мера појединих земаља, пре свега Сједињених Америчких Држава. Бржи опоравак економске активности од очекиваног и убрзање инфлације за сада не доводе до ублажавања стимулативних мера већине централних банака у свету, јер се фактори који су изазвали више стопе инфлације почетком ове године оцењују као привремени. Бољи изгледи за раст светске привреде у извесној мери су ублажили неизвесност на међународном финансијском тржишту, а недавно повећање дугорочних каматних стопа у Сједињеним Америчким Државама за сада се није знатније одразило на финансијске услове за земље у успону, који су и даље повољни. Извршни одбор наглашава важност опрезног приступа у вођењу монетарне политике, пре свега због неизвесности на светском робном тржишту – узлазног тренда цена нафте, примарних пољопривредних производа и хране, који траје већ извесно време.

Извршни одбор истиче да ће приоритет монетарне политике и даље бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз подршку што бржем расту наше привреде и запослености, даљем расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом амбијенту. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка и да у складу с тим прилагођава своје мере у интересу наше привреде и грађана.

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио мајски Извештај о инфлацији, који ће бити објављен 19. маја. Поред пројекције инфлације и бруто домаћег производа, Извештај о инфлацији садржи детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. јуна.

Кабинет гувернера