03.06.2021.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у мају

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у мају, за 19 радних дана, реализовано је укупно 20,6 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,7 милиона, или 17,9%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 16,9 милиона, или 82,1%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 1.081.699, од чега је 888.506 просечан број плаћања у RTGS систему, а 193.193 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.524,6 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 40,3 милијарде динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 396,0 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,1 милијарду динара.

Током 10.605 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20 учесника, реализована су 3.483 плаћањa, у вредности од 68.889.048,5 евра. Наведени системи радили су без застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера