04.06.2021.

Све више грађана користи најсавременије облике плаћања

Према подацима Народне банке Србије за прво тромесечје 2021. године, наставља се тренд снажног раста употребе најсавременијих облика плаћања у нашој земљи. О томе говори податак да је на крају првог тромесечја 2020. године с пружаоцем платних услуга уговорену услугу електронског банкарства имало 2.792.810 корисника (физичка и правна лица), а на крају првог тромесечја 2021. године – 3.196.366 корисника, што представља повећање од 14,45%. Раст броја корисника који су уговорили услугу мобилног банкарства још је већи – са 1.764.819 корисника на крају првог тромесечја 2020. године на 2.275.814 корисника на крају првог тромесечја 2021. године, што представља повећање од 28,95%. Повећање је приметно и у односу на четврто тромесечје 2020. године – број корисника физичких и правних лица електронског банкарства већи је за 1,28%, док код мобилног банкарства раст износи 5,25%.

Употреба електронског и мобилног банкарства од стране физичких и правних лица такође је знатно порасло, посебно када је реч о мобилном банкарству, тако да је број трансакција извршених путем мобилног телефона за 76,32% већи него у првом тромесечју 2020. (пораст са 6.897.475 на 12.161.666 трансакција), а за 4,37% већи него у претходном тромесечју (када су извршене 11.652.792 трансакције). Када је реч о електронском банкарству, пораст броја извршених трансакција од стране физичких и правних лица износи 12,68% у односу на прво тромесечје 2020. године (са 31.863.107 на 35.902.177 трансакција), док је изражен пад од 9,54% у односу на четврто тромесечје 2020. (када су извршене 39.689.083 трансакције). Због уобичајених сезонских кретања, број извршених плаћања у последњем тромесечју сваке године употребом електронског и мобилног банкарства већи је него у осталим тромесечјима.

На крају првог тромесечја ове године, укупан број издатих платних картица износи 9.646.303, што представља раст од 10,03% у односу на прво тромесечје 2020. године и раст од 1,19% у односу на четврто тромесечје 2020. Укупан број трансакција на ПОС терминалима извршених картицама које је издао пружалац платних услуга из Републике Србије у првом тромесечју 2021. износи 79.323.655 и представља раст од 18,47% у односу на исто тромесечје 2020. године, док је број плаћања картицама иностраних пружалаца платних услуга очекивано мањи – 3.689.988, што представља пад од 3,85% у поређењу са истим периодом претходне године. Протекло тромесечје обележио је и наставак активности Народне банке Србије и банака на ширењу броја банкомата на којима гости из Кине и други власници картица највећег картичног бренда на свету UnionPay могу подићи новац својим платним картицама, па је таквих банкомата у земљи 1.282. Када је реч о ПОС терминалима, корисницима је на располагању 1.550 терминала више него на крају 2020. године, што је за готово шест хиљада више него на крају првог тромесечја 2020. и износи 99.301.

Порастао је и број интернет продавница, којих има 2.231, за 10,83% више него крајем прошле године, а чак 81,68% више него на крају првог тромесечја 2020. Не смањује се ни популарност куповине робе и услуга преко интернета, те је тако број динарских плаћања (на сајтовима српских трговаца) износио више од 5,5 милиона, односно за 116,5% више него у првом тромесечју 2020. године. Вредност поменутих трансакција износила је преко 12 милијарди динара, што је за 124% више од вредности извршених плаћања у првом тромесечју 2020. Премда нешто нижи, пораст броја и вредности у истом периоду бележе и трансакције у еврима и америчким доларима – вредност и број плаћања у еврима за 27,9% односно за 20,5%, док у доларима раст износи 88,6%, односно 61,4%.

Повољној динамици безготовинских плаћања у нашој земљи и у претходном тромесечју наставио је да доприноси даљи развој IPS НБС система, који стиче све веће поверење корисника. Тако је просечан дневни број извршених плаћања за прво тромесечје 2021. године износио 93.015, а у априлу је тај број још већи и износи 117.094 плаћања. О динамичном порасту броја плаћања које грађани и привреда изврше преко IPS НБС система сведочи и двоструко обарање дневног рекорда током 2021. године, те је тако највећи број плаћања достигнут 15. марта, када је реализовано 168.661 плаћање[1].

У настојању да предузећима и свим заинтересованим корисницима омогући да на својим фактурама одштампају кôд и тиме својим платиоцима олакшају плаћање, Народна банка Србије је 23. фебруара увела нову услугу – генерисање и преузимање налога за уплату са NBS IPS QR кôдом. На овај начин, корисници могу да изврше плаћање једноставним скенирањем кôда с налога који је примљен, на пример, имејлом.

Услуга плаћања рачуна/фактура скенирањем NBS IPS QR кôда постала је доступнија свим корисницима, нарочито зато што је Народна банка Србије у новембру 2020. на својој интернет презентацији омогућила техничку припрему (генерисање) NBS IPS QR кôдa. Сви заинтересовани примаоци плаћања могу једноставним попуњавањем дефинисаних елемената, који су приказани у форми поља за попуњавање, генерисати и преузети NBS IPS QR кôд који је у складу с техничким захтевима утврђеним прописом и користити га на својим рачунима/фактурама. Уз то, корисницима је на располагању и могућност валидације NBS IPS QR кодова, односно провера претходно генерисаних кодова. Сходно томе, наведени процес генерисања и валидације NBS IPS QR кôдa знатно је олакшао свим заинтересованим пословним субјектима који издају рачуне/фактуре да самостално формирају технички исправне NBS IPS QR кодове.

Подсећамо на то да предузећа која издају велики број месечних рачуна/фактура (ЈП Електропривреда Србије, ЈКП Инфостан технологије, Телеком Србија а.д., Тelenor d.o.o., ЈКП Информатика Нови Сад, А1 Srbija d.o.o., SBB d.o.o., Merkur osiguranje a.d.o., DDOR Novi Sad, Uniqa osiguranje a.d.o.) већ користе NBS IPS QR кôд и тиме знатно олакшавају плаћање корисницима својих услуга.

Графички преглед података у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца за прво тромесечје 2021. године можете пронаћи на интернет презентацији Народне банке Србије у делу за статистику платног система.[1] Овај рекорд премашен је већ на почетку другог тромесечја (15. април) и нови рекорд износи 205.525 плаћања, како је и објављено у вести на интернет презентацији Народне банке Србије

Сектор за платни систем