16.06.2021.

Набавка информатичке опреме и услуга спроведена транспарентно и у складу са законом

Поводом појединих неистинитих и злонамерних навода у јавности о набавци информатичких услуга и опреме, Народна банка Србије истиче да је ту набавку, као и све друге поступке јавних набавки, спровела транспарентно и у складу са Законом о јавним набавкама.

Уговор за предметне набавке додељен је у отвореном поступку, који представља најтранспарентнији поступак јавне набавке. У таквом, отвореном поступку набавке, за који су могли да се пријаве понуђачи који испуњавају све прописане услове у складу са законом, јавио се само један понуђач.

Истичемо и то да су, у складу са Законом о јавним набавкама, сви привредни субјекти имали право да поставе питања или упуте примедбе на садржину конкурсне документације, као и да поднесу захтев за заштиту права којим се оспоравају радње Народне банке Србије као наручиоца, у вези са одређивањем врсте поступка, садржине јавног позива и конкурсном документацијом.

Кабинет гувернера