02.07.2021.

Рад IPS НБС система за јун

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у јуну реализована је 3.603.341 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 120.111, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,3 секунде.

Вредност промета износила је 30,4 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.014,0 милиона динара.

Сектор за платни систем