03.08.2021.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у јулу

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у јулу, за 22 радна дана, реализовано је укупно 19,8 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,7 милиона, или 18,5%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 16,2 милиона, или 81,5%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 901.381, од чега је 734.423 просечан број плаћања у RTGS систему, а 166.958 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.513,8 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 45,4 милијарде динара, или 0,6% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 341,5 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,1 милијарду динара.

Током 12.225 минута продукције RTGS система и Клиринг система било је застоја у трајању од 86 минута, те је расположивост система била 99,3%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20  учесника, реализовано је укупно 4.073 плаћањa, у вредности од 70.049.131,0 евра. У наведеним системима било је застоја у трајању од 10 минута, па је расположивост износила 99,9%.

Кабинет гувернера