03.09.2021.

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, уз стабилне изгледе за његово даље повећање

Рејтинг агенција Fitch Ratings задржала је кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, један ниво до инвестиционог, уз стабилне изгледе за његово даље повећање.

Aгенција Fitch Ratings оцењује да је рејтинг Србије подржан кредибилним макроекономским оквиром, релативно ниском инфлацијом и вишим девизним резервама. Fitch Ratings истиче и боље управљање, виши ниво људских ресурса и бруто домаћег производа по глави становника у Србији у односу на земље са истим нивоом кредитног рејтинга. Агенција наглашава и да су кредитни рејтинг Србије и стабилни изгледи за његово даље повећање подржани и показаном отпорношћу српске привреде на последице пандемије, ограниченим растом јавног дуга и поверењем у перспективе фискалне консолидације у Србији.

Aгенција Fitch Ratings повећала је пројекцију реалног раста бруто домаћег производа Србије на 6,3% у 2021. години (са 5,2%), а у 2022. години очекујe наставак високог раста од 4,4%.

Континуиране ревизије навише пројектованог раста бруто домаћег производа од стране међународних финансијских институција током прошле и ове године потврђују исправност иницијалних оцена Народне банке Србије с почетка пандемије. Као што смо све време од почетка пандемије чврсто стајали иза својих макроекономских пројекција, које су се показале као најтачније, тако и сада сматрамо да је сасвим реално да на нивоу године остваримо реални раст бруто домаћег производа од најмање 6,5%, јер најновији подаци показују да је могућ и бољи исход. И не само то, Народна банка Србије је већ, први пут, ревидирала и средњорочну пројекцију реалног раста бруто домаћег производа – са 4%, колико је раније износила, на распон од 4% до 5%”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Fitch Ratings констатује да је инфлација у Србији у претходних седам година у просеку износила 2%, што је ниже од нивоа инфлације у земљама са сличним кредитним рејтингом. Имајући у виду укупан макроекономски оквир и актуелна и очекивана кретања, очекује да ће инфлација остати на ниским и стабилним нивоима и у наредним годинама.

Упркос поремећајима у глобалним ланцима снабдевања, као и расту светске цене нафте и других примарних производа, инфлација у Србији остаје у границама инфлационог циља од 3 ± 1,5%. Наше пројекције указују на то да ће у тим границама остати и у наредном периоду, при чему ће од друге половине следеће године бити у доњој половини циљаног распона, где ће остати до краја периода пројекције. То су уједно и оцене водећих међународних финансијских институција”, наводи гувернер Јоргованка Табаковић.

Оцењује се да је банкарски сектор остао стабилан и током пандемије, уз очувану високу ликвидност, динамичну кредитну активност и даљи пад учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима на 3,6% у јуну ове године.

Агенција наглашава и да су се услови финансирања државе додатно побољшали након укључивања три динарске државне обвезнице Републике Србије у реномирани индекс J.P. Morgan-а који обухвата обвезнице земаља у развоју. У извештају се оцењује да јавни дуг ове године неће прећи ниво од 60% бруто домаћег производа, а да ће се у наредне две године његово учешће постепено смањивати.

Наставак политика које водимо и које дају резултате, макроекономска и финансијска стабилност, бржи привредни раст и фискална кретања, која настављају да превазилазе очекивања, потврђују да ће јавни дуг остати испод критеријума из Мастрихта, као и да ће од наредне године учешће јавног дуга наставити да се смањује, као што је то био случај током већег броја година у периоду пре пандемије”, оцењује гувернер Јоргованка Табаковић.

Агенција Fitch Ratings посебно истиче да су девизне резерве, које су на крају јула ове године биле на нивоу од 14,6 милијарди евра, за 1,1 милијарду евра више у односу на крај 2020. године. У извештају се наводи и да је дефицит текућег рачуна платног биланса у 2020. години смањен за 2,6 процентних поена, а оцењује се да ће ове године он и додатно бити смањен, као и да ће у наредне две године у просеку износити 3,7% бруто домаћег производа. Као важно наводи се и очекивање да ће дефицит текућег рачуна платног биланса наставити да буде у потпуности покривен нето приливом страних директних инвестиција, као што је то био случај и у претходних шест година.

Позитивни трендови, уз креиран повољан економски и пословни амбијент у Србији, кључно ће определити да Србија у наредном периоду добије инвестициони рејтинг, за који инвеститори оцењују да јој већ и сада припада. Наше активности и даље ће бити усмерене на очување монетарне и укупне стабилности, као и подршку високом и одрживом привредном расту, који је основа за даљи раст животног стандарда наших грађана”, закључила је гувернер Јоргованка Табаковић поводом оцена  агенције Fitch Ratings.

Кабинет гувернера