15.09.2021.

Престанак организовања аукција репо куповине хартија од вредности

Почев од 7. октобра 2021. године Народна банка Србије неће организовати аукције репо куповине хартија од вредности, на којима се банкама обезбеђује динарска ликвидност на рок од три месеца по повољним условима, тј. по стопи на депозитне олакшице (тренутно 0,10%). Оваква одлука доноси се на основу текућих монетарних кретања и кретања ликвидности домаћег банкарског система. Аукције репо куповине хартија од вредности и додатне своп аукције куповине девиза (организоване до 15. марта 2021. године) уведене су 16. новембра 2020. године као извори јефтине додатне динарске ликвидности банкарског сектора у условима пандемије вируса корона.

Народна банка Србије процењује да су наведене мере испуниле свој циљ у смислу подршке банкама ублажавањем услова финансирања у ситуацији појачане неизвесности и отежане економске активности услед ширења вируса корона. Позиција ликвидности банкарског сектора на високом је нивоу и процењује се да сталне линије Народне банке Србије за додатно обезбеђење динарске ликвидности у тренутним околностима нису неопходне. Повећање међугодишње инфлације у августу на 4,3% вођено је привременим факторима, о чему говори и стабилна базна инфлација (1,8%). У таквим околностима, процењујемо да је регулисање динарске ликвидности банкарског сектора укидањем могућности за додатно обезбеђење ликвидности путем репо куповине хартија од вредности адекватан одговор Народне банке Србије.

У случају израженијих инфлаторних притисака, Народна банка Србије има на располагању и друге инструменте монетарне политике и спремна је да их благовремено употреби ради очувања стабилности цена у средњем року.

Како би се банкарски сектор постепено прилагодио наведеној ситуацији, до краја септембра биће организоване још три аукције репо куповине хартија од вредности (16, 23. и 30. септембра), на којима банке могу прибавити динарску ликвидност на рок од три месеца.

Кабинет гувернера