04.10.2021.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у септембру

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у септембру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 19,3 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,7 милиона, или 19,1%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 15,6 милиона, или 80,9%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 877.383, од чега је 710.151 просечан број плаћања у RTGS систему, а 167.232 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 9.091,6 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 44,9 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 413,3 милијарде динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,0 милијарди динара.

Током 12.330 минута продукције RTGS система и Клиринг система било је застоја у трајању од 84 минута, те је расположивост система била 99,3%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.910 плаћањa, у вредности од 68.972.737,6 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера