11.10.2021.

Почели званични разговори мисије Међународног монетарног фонда с делегацијом Србије

Званични разговори представника Републике Србије с мисијом Међународног монетарног фонда ради првог разматрања спровођења економског програма, који је Међународни монетарни фонд подржао новим нефинансијским Инструментом за координацију политике (Policy Coordination Instrument – PCI), почели су данас пленарним састанком. Разговори се воде у видео-формату.

Мисија Међународног монетарног фонда трајаће до 22. октобра и током ње ће бити размотрена актуелна фискална, монетарна и укупна макроекономска кретања, као и реализација утврђених циљева економског програма.

Овај нови програм сарадње, који је подржан Инструментом за координацију политике, одобрен је у јуну 2021. године на период од 30 месеци и представља наставак партнерског односа који Србија има с Међународним монетарним фондом. Као и претходни програм, који је успешно завршен у јануару ове године, има саветодавни карактер и не предвиђа коришћење финансијских средстава. Циљ саветодавног програма јесте подршка бржем привредном опоравку Републике Србије од ефеката пандемије, очувању макроекономске и финансијске стабилности и спровођењу амбициозног плана структурних реформи ради подстицања високог, инклузивног и одрживог раста у средњем року. Реформе које су садржане у програму одражавају политику и агенду носилаца економске политике у Србији и укључују: учвршћивање оквира фискалне политике, јачање управљања државним предузећима, развој тржишта капитала, даље јачање процеса динаризације, побољшање пружања социјалне помоћи, као и прелазак на зелену економију.

Кабинет гувернера