03.11.2021.

Рад IPS НБС система у октобру

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у октобру реализовано је 3.841.655 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 123.924, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 33,3 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.074,4 милиона динара.

Сектор за платни систем