25.02.2022.

Агенција Fitch Ratings задржала стабилне изгледе Србије за добијање инвестиционог рејтинга; Народна банка Србије остаје одлучна да и у условима појачане геополитичке неизвесности очува пуну макроекономску стабилност

Рејтинг агенција Fitch Ratings задржала је кредитни рејтинг Србије на нивоу од ББ+, као и стабилне изгледе за његово повећање на ниво инвестиционог рејтинга.

„Оваква одлука рејтинг агенције, донета у условима знатно појачаних геополитичких тензија, потврђује да се у Србији води адекватна економска политика, која је дала добре резултате, као и да се наставак успешне политике очекује и у наредном периоду. Ми ћемо, као и током најтежег периода пандемије, и у току актуелне геополитичке кризе очувати пуну макроекономску, финансијску и фискалну стабилност”, наглашава гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.

У свом саопштењу агенција Fitch Ratings истиче кредибилан оквир макроекономске политике, одговорну фискалну политику, квалитетније управљање и виши ниво економског развоја у односу на земље са сличним кредитним рејтингом.

У одлуци се наглашава и стабилност банкарског сектора, као и повећана отпорност Србије на шокове из међународног окружења, којој доприносе континуитет пуне покривености текућег дефицита страним директним инвестицијама и адекватне девизне резерве земље, које су повећане упркос пандемији. Агенција наглашава и значајан допринос континуитета економске политике, чему доприноси и очувана политичка стабилност у земљи.

Агенција истиче и да се јавни дуг опште државе стабилизовао на нивоу од 57,5% бруто домаћег производа у 2021. години и пројектује не само његово постепено смањење у наредним годинама већ и да ће учешће јавног дуга у бруто домаћем производу у Србији бити ниже него у земљама истог кредитног рејтинга.

У свом извештају агенција Fitch Ratings оцењује да је раст бруто домаћег производа Србије у 2021. био снажан и да је износио 7,5%. Наводи да је, за разлику од привременог раста укупне инфлације, базна инфлација остала на знатно нижем нивоу у односу на укупну инфлацију. Пројектује смањење инфлације на ниво око горње границе инфлационог циља до краја текуће године, као и то да ће крајем 2023. године инфлација бити око централне вредности циља Народне банке Србије, који износи 3%.

Поводом одлуке агенције Fitch Ratings да задржи стабилне изгледе Србије за добијање инвестиционог рејтинга, гувернер Јоргованка Табаковић истиче да су кључни елементи наше економске политике препознати не само у одлуци агенције Fitch Ratings већ и у одлукама и извештајима свих међународних финансијских институција.

„Економски раст и развој који Србија остварује последњих година резултат је постигнуте укупне стабилности у нашој земљи, у чијој је основи и стабилност девизног курса и извесност у пословању коју та стабилност доноси. Потпуно свесни тога, нећемо дозволити да ни најновији спољни шокови изазову прекомерне краткорочне осцилације девизног курса, као што то нисмо дозволили ни током претходних епизода повећаних међународних ризика. На тај начин настављамо да чувамо стабилност базне инфлације, као и висок ниво пословног, инвестиционог и потрошачког поверења, дајући тиме значајан допринос привредном расту и развоју Србије. У прилог томе говори чињеница да смо прошле године остварили не само рекордан ниво страних директних инвестиција већ и рекордан ниво извоза робе и услуга, који је достигао 28,6 милијарди евра. Тиме је укупан извоз повећан за преко 20% у односу на претпандемијску 2019. годину”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић поводом актуелне геополитичке кризе и одлуке агенције Fitch Ratings да и у таквим околностима задржи стабилне изгледе Србије за добијање инвестиционог рејтинга.

Коментаришући могућност да Србија у наредном периоду добије инвестициони рејтинг, гувернер Јоргованка Табаковић напомиње да је још средином прошле године било извесно да ће економска политика коју Србија води, уз акценат на очувању стабилности, довести до једног од најбољих резултата у погледу привредног раста у Европи, смањења учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу, као и наставка снажних инвестиција, што подаци сада и потврђују. „Уз наставак адекватних политика које водимо, сви кључни показатељи раста и развоја наставиће да се побољшавају и у наредном периоду, што ће омогућити да се Србија први пут нађе у групи земаља са инвестиционим кредитним рејтингом, који смо још одавно заслужили, али су глобални догађаји, на које нисмо могли да утичемо, само привремено одложили такву одлуку”, закључује гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера