28.02.2022.

Sberbank Srbija високо ликвидна и добро капитализована, послује као самостално правно лице са седиштем у Србији

У вези с мерама Европске централне банке и Јединственог одбора за реструктурирање банака према Sberbank Europe AG, Беч, Аустрија, која је власник Sberbank Srbija a.d. Beograd, обавештавамо јавност да је ова банка, која послује као самостално правно лице са седиштем у Републици Србији, високо ликвидна и добро капитализована, а основни извори њеног финансирања обезбеђени су на домаћем тржишту, па се наведене одлуке ни у ком случају не односе на Sberbank Srbija. У том смислу, стабилност и сигурност пословања свих банака у Србији, као и штедних депозита, у потпуности су очуване. Подсећамо и на то да су и динарски и девизни депозити клијената у банкама, у складу са одредбама Закона о осигурању депозита, осигурани до износа од 50.000 евра у динарској противвредности.
 
Народна банка Србије непрекидно прати и анализира ситуацију у финансијском сектору, као и стање на целокупном домаћем и међународном тржишту, а посебно сада у условима појачане геополитичке неизвесности изазване кризом у Украјини. Поред тога што помно прати пословање Sberbank Srbija и све кључне показатеље и кретања, Народна банка Србије има и континуирану комуникацију с руководством банке и током целог тог процеса нису идентификовани било какви проблеми у пословању банке. Ако буде било неопходно, Народна банка Србије ће предузети све потребне мере које има на располагању с циљем очувања стабилности пословања банке, а тиме и монетарне и финансијске стабилности, односно макроекономске стабилности у целини.
 
Ако би се за тим јавила потреба, Народна банка Србије на располагању има и читав низ инструмената и регулаторних мера којима може да реагује брзо и ефикасно и да тиме обезбеди ликвидност, односно испуњење свих обавеза ове банке према депонентима у сваком тренутку.

На крају, указујемо на то да ће на пословање банке додатно позитивно утицати и чињеница да је, поступајући у претходном периоду по захтеву Agroindustrijsko komercijalne banke AIK banke a.d. Beograd, Народна банка Србије тој банци дала претходну сагласност за стицање власништва у Sberbank Srbija. Тренутно је у току финализација процеса промене власништва у Sberbank Srbija a.d. Beograd.

 

Кабинет гувернера