04.03.2022.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у фебруару

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 18 радних дана, реализовано је укупно 18,9 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,0 милиона, или 15,7%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 15,9 милиона, или 84,3%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 1.049.472, од чега је 884.861 просечан број плаћања у RTGS систему, а 164.611 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.448,5 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 38,7 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 413,8 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,1 милијарду динара.

Током 10.140 минута продукције RTGS система и Клиринг система било је застоја од 25 минута, те је расположивост система била 99,7%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 19 учесника, реализованa су 3.294 плаћањa, у вредности од 48.772.240,75 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера