17.03.2022.

Корисно је да знате… – Мењачки послови

У новом издању рубрике Корисно је да знате… говоримо о мењачким пословима, улози НБС, контролама мењачница и донетим изменама одлуке НБС у вези са ограничавањем провизија.

Мењачки послови су послови куповине од физичких лица и продаје тим  лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту, у  складу с прописима.

Обављање мењачких послова регулисано је, поред осталог, одредбама члана 39. Закона о девизном пословању  и Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова.

Мењачке послове могу да обављају: резиденти – правна лица и  предузетници који имају овлашћење за обављање мењачких послова, банке и резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује  његова делатност (јавни поштански оператор)

У овом видеу, колегиница Снежана Стефановић, виши саветник у Сектору за девизне послове и кредитне односе са иностранством детаљније објашњава област мењачких послова говорећи о ограничењима курса и провизија, уз савете грађанима на шта је потребно обратити пажњу на местима на којима мењамо новац и зашто нема разлога за паником.

На крају видеа можете погледати на који начин можете да се информишете о максималним и минималним износима по мењачким пословима банака на интернет сајту НБС, као и како можете поднети притужбу на рад овлашћеног мењача.

Рубрику Корисно је да знате можете пратити и у делу Прес.

Кабинет гувернера