22.03.2022.

Народна банка Србије брзо и ефикасно одговорила на актуелна дешавања, средњорочни изгледи Србије остају повољни, подржани посвећеношћу власти структурним реформама – оцена Међународног монетарног фонда

Српска привреда добро је прошла кроз пандемију COVID-19, оценила је мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) у оквиру другог разматрања резултата договореног економског програма подржаног нефинансијским Инструментом за координацију политике.

Мисија ММФ-а констатовала је да се, након благог смањења у 2020. години, реални бруто домаћи производ у 2021. години снажно опоравио, бележећи раст од 7,4% и приближавајући се свом претпандемијском тренду.

Током састанака мисија ММФ-а оценила је и да је Србија показала да има добар систем управљања у кризним ситуацијама. „Србија је своје механизме одбране градила на време, о чему сведоче и високе девизне резерве и географска и пројектна распрострањеност инвестиција, што нам сада омогућава да боље управљамо кризом”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.
Мисија констатује да ће велики економски шок који утиче на глобалне економске изгледе, а посебно на Европу, тиме и на Србију, оставити траг на економски опоравак свих земаља кроз поремећаје у ланцима снабдевања, веће светске цене робе, ефекте на глобалне финансијске услове, поверење и нижи раст трговинских партнера. Инфлација је подстакнута растућим ценама хране и светским ценама енергената, док је базна инфлација у Србији остала знатно нижа.

Мисија ММФ-а је констатовала да је у Србији и у актуелним условима курс динара остао стабилан и да је очувана стабилност финансијског сектора. 

„Важан фактор стабилности у Србији, што и ова криза показује, јесте стабилност девизног курса и извесност у пословању коју та стабилност доноси. Ни током претходних месец дана, као ни током претходних епизода повећаних међународних ризика, нисмо допустили да спољни шокови доведу до прекомерних осцилација девизног курса”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.
Такође, мисија ММФ-а:

  • Констатује и да је банкарски систем у Србији добро капитализован и ликвидан.
  • Похваљује брз одговор Народне банке Србије како би се спречило преливање екстерних шокова на домаћи банкарски систем, што је било кључно за очување финансијске стабилности.
  • Закључује да је Народна банка Србије благовремено реаговала у вези са Сбербанком Србија и да је брзо завршена трансакција којом је Сбербанка Србија постала део јаке домаће банкарске групе с високом капитализованошћу и снажном позицијом ликвидности.
  • Оцењује да је Народна банка Србије појачано снабдевала финансијски систем довољном количином ефективног страног новца како би се задовољила повећана тражња.
  • Наводи да је фискални резултат у 2021. био бољи од очекиваног, подстакнут опоравком пореских прихода.
  • Констатује да су власти у Србији формирале радну групу која ће помагати компанијама да преброде поремећаје у ланцима снабдевања.

Као приоритети политика за наредни период наводе се очување макрофискалне и финансијске стабилности, ублажавање утицаја текућег екстерног шока и наставак реформи за очување снажног раста и даље повећање његове инклузивности.

Мисија ММФ-а закључујe и да средњорочни изгледи Србије остају повољни, подржани посвећеношћу власти структурним реформама.

„Народна банка Србије годинама уназад одржава стабилност не само на девизном већ на целокупном финансијском тржишту и тако ћемо наставити да радимо и у наредном периоду. У пуној координацији свих политика, у Србији ћемо водити рачуна да и у актуелним глобалним неизвесностима обезбедимо максимум повољних услова пословања у Србији и да останемо гарант стабилности и мира”, закључила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера