13.06.2022.

Број савремених метода плаћања наставља да расте

Употреба најсавременијих облика плаћања у нашој земљи наставља да расте и у првом тромесечју 2022. године. О томе говори и податак да су на крају првог тромесечја 2022. године уговорену услугу електронског банкарства имала 3.568.783 корисника (физичка и правна лица), што је повећање од 11,65% у односу на исти период лане. Број корисника који су уговорили услугу мобилног банкарства такође расте – забележени број корисника на крају првог тромесечја 2022. године износи 3.129.600, што представља повећање од 37,52%.

Поред броја корисника, порастао је и број трансакција које путем електронског и мобилног банкарства обављају физичка и правна лица. Ово се нарочито односи на мобилно банкарство – број трансакција извршених путем мобилног телефона за 26,91% већи је него у првом тромесечју 2021. (пораст на 15.434.762 трансакције). Када је реч о електронском банкарству, пораст броја извршених трансакција износи 4,21% у односу на прво тромесечје 2021. године – на 37.412.178.

На крају првог тромесечја ове године, укупан број издатих платних картица износи 10.257.318, што је за 6,33% више него у исто време 2021. године, односно преко 87 хиљада картица више него на крају четвртог тромесечја 2021. године. У првом тромесечју 2022, наши грађани су у трговинама у нашој земљи извршили 97.061.081 плаћање платним картицама, што представља раст од 22,36% у односу на број плаћања у истом тромесечју 2021. године. С друге стране, забележено је 5.649.866 плаћања картицама иностраних пружалаца платних услуга у нашим трговинама, што је за 53,11% више него током првог тромесечја 2021. Такво кретање било је и очекивано, услед нормализације најпре угоститељско-туристичких, али и осталих кретања на тржишту.

У минулом тромесечју, тј. на почетку априла број банкомата износио је 3.117, што је за 53 уређаја више него у исто време 2021. Проширење прихватне мреже за платне картице приметније је код ПОС терминала, којих је корисницима на располагању 116.613, што је за 17,43% или за 17.312 уређаја више него у првом тромесечју 2021. У овом тромесечју, међугодишњи раст готово је три пута већи него између првог тромесечја 2021. и првог тромесечја 2020. године (када је износио 6,39%), што потврђује динамичност процеса дигитализације плаћања на домаћем тржишту. Картична плаћања, захваљујући и бројним мерама које је претходних година предузела Народна банка Србије, постају све исплативија трговцима у нашој земљи, а превасходно када је реч о плаћањима националном платном картицом DinaCard.

Осим тога, потписан је стратешки споразум с компанијом Discover, којим се повећава глобално прихватање за кориснике картица Discover Global Network у Србији, односно прихватање картица Discover, Diners Club International PULSE и Network Alliance у прихватној мрежи DinaCard. Још један важан корак у ширењу и модернизацији домаћег картичног система, поред већ омогућеног прихватања и последичног ширења прихватне мреже за картице UnionPay кинеског националног картичног система, представљају прве бесконтактне трансакције картицом DinaCard-UnionPay извршене на продајном месту крајем јануара ове године. Наведена бесконтактна плаћања реализована су у оквиру пилот-продукције коју спроводи Народна банка Србије с Банком Поштанска штедионица и картичним системом UnionPay, а која подразумева издавање ограниченог броја картица с функцијом бесконтактног плаћања и реализацију трансакција плаћања и подизања готовине. Очекује се да ће до краја текуће године банке издаваоци кренути с масовним издавањем заједничке картице DinaCard-UnionPay.

Када је реч о интернет продавницама, односно виртуелним продајним местима, њихов број крајем марта ове године био је 2.858, за 84 виши него три месеца раније, а за 28,10% виши него на крају првог тромесечја 2021. Другим речима, број интернет сајтова и апликација домаћих компанија путем којих је могуће куповати робу и услуге и одмах онлајн платити у последњих 12 месеци порастао је за 627.

О расту популарности куповине робе и услуга преко интернета сведоче и најновији подаци Народне банке Србије. Број динарских трансакција којима су грађани обављали куповину преко интернет сајтова био је готово седам милиона, односно за 26,1% више него у првом тромесечју 2021. године. Вредност поменутих трансакција износила је 17,4 милијарде динара, тј. за 39,45% више од вредности извршених плаћања у првом тромесечју 2021. Услед опоравка привредних токова и све веће доступности иностране робе и услуга путем интернета на домаћем тржишту, минуло тромесечје донело је већу динамику код трансакција извршених у еврима – раст броја трансакција у односу на прво тромесечје 2021. износи 59,33%, док је њихова вредност већа за 73,48%. У првом тромесечју ове године, веома слично динарским кретала су се плаћања у америчким доларима, чији раст у односу на исти период прошле године износи 27,42% за број трансакција и 32,96% када је реч о њиховој вредности.

Расту употребе безготовинских плаћања у земљи наставља да доприноси раст коришћења инстант плаћања. Да је поверење корисника у IPS НБС систем на високом нивоу, показује просечан дневни број извршених плаћања у првом тромесечју 2022. године, који износи 137.407. Раст броја трансакција у односу на прво тромесечје 2021. износи 47,73%, а 21. фебруара оборен је и нови дневни рекорд – реализовано је 265.458 плаћања.

Поред већ распрострањене услуге скенирања приказаног NBS IPS QR кôда на рачуну/фактури, без ручног укуцавања података у налог за плаћање, даљем порасту коришћења инстант плаћања несумњиво ће допринети и новоуведена услуга „Prenesi”. Реч је о услузи која корисницима омогућава једноставан пренос новца познавањем само броја мобилног телефона примаоца регистрованог за ову услугу, без уписивања или памћења броја рачуна примаоца. Регистрацију броја мобилног телефона за услугу „Prenesi” и коришћење овог сервиса за пренос новца банке омогућавају корисницима путем постојећих апликација мобилног банкарства. У минулом тромесечју, услугу „Prenesi” омогућиле су још две банке, а у току су тестирања за повећање броја банака које ову услугу пружају.

Народна банка Србије је, у сарадњи с банкама учесницама у IPS НБС систему, наставила да уводи иновативна решења за извршавање инстант плаћања. Унапређен је постојећи метод плаћања на интернет продајним местима – поред скенирања IPS QR кôда трговца, од почетка фебруара се плаћање на интернету може обавити и кликом у мобилном интернет претраживачу, путем технологије deep link. Ради се о тренутно најједноставнијем виду плаћања на тржишту, а реализује се тако што се на интернет сајту трговца, ком корисници приступају путем мобилног телефона, одабере добро позната опција „IPS skeniraj”, а након тога банка чијом се апликацијом плаћа. Након тог избора и клика на дугме Плати, од трговца се преузимају неопходни подаци и кориснику се отвара апликација мобилног банкарства, како би спровео аутентификацију на уобичајени начин и трансакција се извршава за неколико секунди. Током протеклог тромесечја, услугу употребе технологије deep link омогућило је укупно девет банака.

Подсећамо на то да је Народна банка Србије, у намери да се грађанима и привреди омогући правовремено информисање о инстант плаћању и његовим предностима као најсавременијем и најбржем облику плаћања, у јулу прошле године покренула интернет презентацију – IPS (Инстант плаћања Србије).

Графички преглед података у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца за прво тромесечје 2022. године можете пронаћи на интернет презентацији Народне банке Србије у делу за статистику платног система.

Сектор за платни систем