13.06.2022.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

На седници одржаној 9. јуна 2022. године, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0 одсто. Оваква одлука донета је будући да се оцењено учешће реалне кредитне активности у реалном бруто домаћем производу налази испод свог дугорочног тренда, као и да би уз присутне глобалне неизвесности у условима интензивирања геополитичких тензија и избијања конфликта у Украјини утврђивање стопе изнад 0 одсто могло да утиче на потенцијални нижи раст кредитне активности.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности за очување и јачање стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020 и 59/2021), Народна банка Србије на тромесечном нивоу обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа укупних кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из марта 2022. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 82,3 одсто, док је оцењена вредност одступања овог учешћа од свог дугорочног тренда износила –0,6 процентних поена.

Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење налазе се на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Циљеви и функције / Финансијска стабилност / Заштитни слојеви капитала.

Сектор за финансијску стабилност