04.07.2022.

Рад IPS НБС система зу јуну

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у јуну 2022. године реализовано је 4.461.827 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 148.728 са просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 43,7 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.455,5 милиона динара.

Сектор за платни систем