12.12.2022.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у новембру

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају новембра износиле су 17.267,3 милиона евра, што је нови највиши ниво крајем месеца од када се прате подаци. У току новембра бруто девизне резерве повећане су за 396,0 милиона евра. На овом нивоу девизних резерви обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 151% и пет месеци увоза робе и услуга, што је скоро двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају новембра износиле су 14.215,8 милиона евра и у односу на крај претходног месеца биле су више за 297,4 милиона евра.

Повећање девизних резерви првенствено је резултат активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (прилив по основу куповине девиза у износу од 410,0 милиона евра). На повећање девизних резерви у новембру додатно су утицали нето приливи по основу девизне обавезне резерве банака, управљања девизним резервама, донација и по другим основима (у укупном износу од 169,2 милиона евра).

Наведени приливи били су више него довољни да покрију нето одливе ради измирења девизних обавеза државе по основу кредита и хартија од вредности у нето износу од 88,6 милиона евра, као и по другим основима (укупно 33,2 милиона евра).

Ефекат тржишних фактора био је негативан у нето износу од 61,4 милиона евра и у највећој мери резултат је слабљења долара према евру на међународном тржишту за око 4,0%.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у новембру износио је 887,6 милиона евра и био је за 96,9 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих једанаест месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 8.778,5 милиона евра.

Вредност динара према евру у новембру готово је непромењена, док је од почетка године динар номинално ојачао према евру за 0,2%.

Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у новембру купила 350 милиона евра, док је од почетка године нето купила 450 милиона евра ради одржавања релативне стабилности курса динара према евру.

Кабинет гувернера